General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Mariannna Frątczak
Mariannna Radzimska
March 14, 1917
105 Lubsin
1 April 1, 1992
30 75 Gradowo
Sunday, July 11, 2021 1:45 PM
Franciszek Frątczak
7 Sunday, November 17, 2019 10:32 PM
Barbara Muszyńska
Barbara Frątczak
7 Sunday, November 17, 2019 10:54 PM
Józef Frątczak
May 11, 1862
160 Koneck
8 June 23, 1912
109 50 Sędzin
Tuesday, November 26, 2019 8:23 PM
Walenty Frątczak
January 31, 1883
139 Sędzin
4 Tuesday, November 26, 2019 8:23 PM
Zofia Kowalska
Zofia Frątczak
May 11, 1866
156 Wyczynowo?
8 Saturday, May 22, 2021 10:43 AM
Jan Frątczak
August 21, 1891
130 Sędzin
0 Monday, November 25, 2019 11:35 PM
Marianna Frątczak
December 27, 1892
129 Sędzin
0 Monday, November 25, 2019 11:36 PM
Bronisław Frątczak
January 16, 1898
124 Sędzin
0 Monday, November 25, 2019 11:38 PM
Franciszek Frątczak
October 10, 1899
122 Sędzin
0 Monday, November 25, 2019 11:39 PM
Helena Frątczak
September 18, 1901
120 Sędzin
0 Monday, November 25, 2019 11:40 PM
Katarzyna Frątczak
September 19, 1903
118 Sędzin
0 Monday, November 25, 2019 11:40 PM
Wacław Frątczak
May 14, 1905
117 Sędzin
0 Monday, November 25, 2019 11:41 PM
Stanisław Frątczak
September 18, 1907
114 Sędzin Kolonia
0 Sunday, December 1, 2019 10:09 PM
Ignacy Frątczak
January 19, 1865
157 11 Tuesday, November 26, 2019 9:34 PM
Franciszka Cygan
Franciszka Frątczak
January 30, 1877
145 Seroczki
11 Tuesday, November 26, 2019 6:31 PM
Marianna Frątczak
September 27, 1895
126 Sędzin
0 Tuesday, November 26, 2019 6:33 PM
Jan Frątczak
December 27, 1896
125 Sędzin
0 Tuesday, November 26, 2019 6:34 PM
Władysław Frątczak
May 15, 1898
124 Sędzin
0 Tuesday, November 26, 2019 6:35 PM
Stefan Frątczak
August 24, 1899
122 Sędzin
0 Tuesday, November 26, 2019 6:36 PM
Stanisława Frątczak
June 27, 1903
118 Sędzin
0 Tuesday, November 26, 2019 6:38 PM
Kazmierz Frątczak
March 3, 1906
116 Sędzin
0 Tuesday, November 26, 2019 6:39 PM
Pelagia Frątczak
September 13, 1907
114 Sędzin
0 Sunday, December 1, 2019 9:55 PM
Bronisława Frątczak
November 28, 1909
112 Sędzin
0 Tuesday, November 26, 2019 6:40 PM
Adam Frątczak
June 2, 1911
110 Sędzin
0 Saturday, May 22, 2021 10:43 AM
Teodor Frątczak
February 2, 1913
109 Sędzin
0 Tuesday, November 26, 2019 6:42 PM
Stanisława Mendel
Stanisława Frątczak
May 3, 1890
132 Łowiczek
4 Tuesday, November 26, 2019 6:50 PM
Franciszek Frątczak
December 29, 1909
112 Łowiczek
0 Saturday, November 30, 2019 9:49 PM
Henryk Frątczak
January 10, 1901
121 Łowiczek
0 Tuesday, November 26, 2019 6:52 PM
Marianna Frątczak
August 14, 1915
106 Łowiczek
0 Tuesday, November 26, 2019 6:53 PM
Jadwiga Frątczak
June 8, 1918
103 Łowiczek
0 Tuesday, November 26, 2019 6:54 PM
Piotr Frątczak
March 13, 1867
155 Józefowo Kolonia
0 Tuesday, November 26, 2019 9:50 PM
Agnieszka Frątczak
January 15, 1870
152 Święte
0 Saturday, November 30, 2019 8:33 PM
Kazimierz Frątczak
1873
149 0 June 28, 1878
143 5 Święte
Saturday, November 30, 2019 8:33 PM
Józef Frątczak
December 8, 1904
117 Sędzin
0 Sunday, December 1, 2019 10:02 PM
Helena Frątczak
April 17, 1888
134 Koneck
0 Tuesday, January 12, 2021 11:52 PM
Stanisława Frątczak
May 20, 1890
132 Koneck
0 Wednesday, January 13, 2021 12:03 AM
Bronisław Frątczak
May 13, 1892
130 Koneck
0 1958
64 65 Aleksandrów Kujawski
Wednesday, January 13, 2021 12:16 AM
Jan Frątczak
December 24, 1885
136 Sędzin Kolonia
7 May 2, 1965
57 79 Lubsin
Sunday, July 11, 2021 1:44 PM
Katarzyna Mańkowska
Katarzyna Frontczak
November 27, 1884
137 Tarnówka
7 January 29, 1953
69 68 Lubsin
Sunday, November 17, 2019 7:31 PM
Janina Frątczak
November 8, 1906
115 Sęczkowo
0 December 3, 1993
28 87 Pruszków
Sunday, July 11, 2021 1:44 PM
Adam Frątczak
May 31, 1909
112 Zbrachlin
0 October 13, 1983
38 74 Lubsin
Sunday, July 11, 2021 1:42 PM
Henryk Frątczak
1922
100 Lubsin
0 January 30, 1991
31 69 Wójcin
Sunday, July 11, 2021 1:43 PM
Izabela Frątczak
1919
103 Lubsin
0 May 20, 2013
9 94 Wójcin
Sunday, July 11, 2021 1:44 PM
Eugeniusz Frątczak
0 Kozy
Sunday, July 11, 2021 1:43 PM
Marcin Frątczak
October 13, 1859
162 Koneck
4 Saturday, May 22, 2021 10:42 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Franciszek Frątczak
Barbara Muszyńska
yes 7 Saturday, November 30, 2019 7:41 PM
Ignacy Frątczak
Franciszka Cygan
yes 11 Sunday, December 1, 2019 10:01 PM
Józef Frątczak
Zofia Kowalska
yes 8 Monday, November 25, 2019 11:42 PM
Marcin Frątczak
22 Rozalia Sierakowska
140 Koneck
4 Wednesday, January 13, 2021 12:13 AM
Walenty Frątczak
Stanisława Mendel
yes 4 Tuesday, November 26, 2019 6:54 PM
Stanisław Perski
Janina Frątczak
yes 0 Saturday, April 15, 2017 3:13 PM
Walenty Radzimski
44 Mariannna Frątczak
28 76 Piotrków Kujawski
1 Sunday, October 30, 2016 7:32 PM
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ