General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Antonina Kamińska
May 7, 1850
172 Brzezie
0 Saturday, January 26, 2019 1:12 PM
Anna Kamińska
1835
187 Jabłonka
0 Thursday, January 24, 2019 5:38 PM
Franciszek Kamiński
May 27, 1898
123 Łysek
6 November 24, 1961
60 63 Gradowo
Sunday, November 17, 2019 7:49 PM
Józef Kamiński
March 13, 1862
160 Belny
11 May 20, 1934
88 72 Łączki
Thursday, January 24, 2019 4:43 PM
Jan Kamiński
1947
75 0 January 17, 2009
13 62 Tomisławice
Sunday, November 17, 2019 8:28 PM
Jan Kamiński
December 5, 1889
132 Łysek
0 Wednesday, January 23, 2019 11:40 AM
Władysław Kamiński
May 18, 1894
128 Łysek
0 Wednesday, January 23, 2019 11:17 AM
Antoni Kamiński
April 11, 1896
126 Łysek
0 Wednesday, January 23, 2019 11:29 AM
Kazimierz Kamiński
February 22, 1865
157 Belny
0 February 28, 1892
130 27 Boguszyce
Wednesday, January 23, 2019 1:14 PM
Józefa Różańska
Józefa Kamińska
1807
215 0 January 11, 1832
190 25 Nieświatów
Friday, January 25, 2019 3:59 PM
Leon Kamiński
October 19, 1903
118 Łysek
0 October 12, 1983
38 79 Łączki
Wednesday, January 23, 2019 3:10 PM
Stanisław Kamiński
March 20, 1892
130 Łysek
0 Wednesday, January 23, 2019 4:33 PM
Jan Kamiński
July 31, 1887
134 Łysek
0 Wednesday, January 23, 2019 11:45 AM
Michał Kamiński
July 31, 1887
134 Łysek
0 Wednesday, January 23, 2019 11:43 AM
Jan Kamiński
1838
184 Lubotyń?
2 March 30, 1867
155 29 Belny
Wednesday, January 23, 2019 1:39 PM
Antonina Nowak
Antonina Kamińska
March 5, 1842
180 Kazubek
2 Tuesday, April 6, 2021 11:20 PM
Kazimierz Kamiński
1797
225 Kaźmierz
7 June 14, 1872
149 75 Wierzbie
Friday, August 23, 2019 2:29 PM
Wojciech Kamiński
1 Sunday, October 30, 2016 12:26 PM
Marianna Kamińska
December 30, 1839
182 Wierzbie
0 Friday, January 25, 2019 11:29 PM
Maryjanna Kamińska
June 25, 1843
178 Wierzbie
0 Saturday, January 26, 2019 1:25 PM
Franciszka Kamińska
October 2, 1845
176 Wierzbie
0 June 3, 1847
174 1 Wierzbie
Saturday, January 26, 2019 1:44 PM
Józefa Kamińska
February 16, 1848
174 Brzezie
0 Saturday, January 26, 2019 11:54 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Jan Kamiński
22 Antonina Nowak
18 161 Sadlno
2 Wednesday, January 23, 2019 1:07 PM
Józef Kamiński
22 Wiktoria Głowacka
19 137 Łysek
11 Wednesday, January 23, 2019 10:30 AM
Kazimierz Kamiński
33 Józefa Różańska
23 191 Miłosław
0 Friday, January 25, 2019 3:30 PM
Kazimierz Kamiński
38 Marianna Wojciechowska
22 186 Kazimierz Biskupi
7 Sunday, October 30, 2016 12:35 PM
Wojciech Kamiński
Marianna Różańska
yes 1 Sunday, October 30, 2016 12:27 PM
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ