General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Walenty Radzimski
January 7, 1901
121 Gradowo
1 January 29, 1987
35 86 Gradowo
Sunday, November 17, 2019 7:30 PM
Teresa Dobrzalska
Teresa Radzimska
0 July 10, 1845
176 Jeziorce
Friday, December 30, 2016 6:42 PM
Wojciech Radzimski
April 3, 1854
168 Jeziorce
9 July 13, 1931
90 77 Gradowo
Wednesday, October 26, 2016 10:16 PM
Michał Radzimski
September 22, 1841
180 Gradowo
0 Friday, December 30, 2016 12:54 PM
Paweł Radzimski
June 24, 1898
123 Gradowo
5 January 11, 1979
43 80 Karlino
Wednesday, April 15, 2020 9:42 PM
Jan Radzimski
1820
202 Ustaj
0 Monday, July 24, 2017 12:20 PM
Józef Radzimski
February 5, 1903
119 Gradowo
0 April 19, 1914
108 11 Gradowo
Monday, October 24, 2016 10:05 PM
Michał Radzimski
September 15, 1811
210 Zborowiec
11 November 14, 1862
159 51 Jeziorce
Sunday, January 21, 2018 10:00 PM
Marianna Olszewicz
Marianna Radzimska
January 3, 1823
199 Tomisławice
3 September 16, 1901
120 78 Gradowo
Sunday, January 8, 2017 10:43 PM
Kazimierz Radzimski
February 1, 1925
97 0 February 3, 2002
20 77 Wednesday, April 15, 2020 9:44 PM
Stanisław Radzimski
August 13, 1936
85 0 August 21, 2008
13 72 Wednesday, April 15, 2020 9:48 PM
Tadeusz Radzimski
0 Wednesday, April 15, 2020 9:49 PM
Mateusz Radzimski
1752
270 6 February 20, 1852
170 100 Jeziorce
Sunday, July 11, 2021 1:09 PM
Andrzej Radzimski
1839
183 Gradowo
0 Saturday, May 22, 2021 11:02 AM
Marianna Wiśniewska
Marianna Radzimska
1773
249 Słaboszewo
6 March 28, 1833
189 60 Ustaj
Monday, April 17, 2017 9:08 PM
Józef Radzimski
March 8, 1861
161 Jeziorce
8 Friday, December 30, 2016 1:44 AM
Magdalena Radzimska
May 9, 1858
164 Jeziorce
0 Friday, December 30, 2016 2:13 AM
Dorota Kruk
Dorota Radzimska
1810
212 4 April 28, 1844
178 34 Wójcin
Wednesday, December 14, 2016 2:55 PM
Mateusz Radzimski
August 22, 1836
185 Gradowo
0 Thursday, April 16, 2020 9:16 PM
Andrzej Radzimski
November 24, 1838
183 Zborowiec
0 Thursday, April 16, 2020 9:39 PM
Józefa Radzimska
January 21, 1844
178 Wójcin
0 September 11, 1844
177 0 Wójcin
Friday, December 30, 2016 2:13 AM
Jadwiga Fabisiak
Jadwiga Radzimska
1824
198 Wąsewo
4 September 12, 1852
169 28 Jeziorce
Sunday, May 19, 2019 12:11 PM
Jan Radzimski
July 24, 1946
75 Piotrków Kujawski
3 September 10, 2013
8 67 Gradowo
Sunday, November 17, 2019 7:30 PM
Franciszk Radzimski
August 10, 1850
171 Jeziorce
8 Tuesday, January 25, 2022 2:15 PM
Józef Radzimski
March 20, 1846
176 Jeziorce
0 Sunday, January 1, 2017 3:22 PM
Katarzyna Radzimska
January 22, 1806
216 Zborowiec
3 Sunday, January 21, 2018 9:29 PM
Piotr Radzimski
1807
215 6 Friday, December 30, 2016 1:13 AM
Paweł Radzimski
1817
205 2 December 19, 1853
168 36 Jeziorce
Tuesday, October 25, 2016 10:24 PM
Andrzej Radzimski
November 21, 1837
184 Zborowiec
0 Friday, December 30, 2016 1:15 AM
Władysław Radzimski
December 30, 1888
133 Zborowiec
0 Friday, December 30, 2016 1:16 AM
Jan Radzimski
October 23, 1891
130 Zborowiec
0 May 28, 1899
122 7 Zborowiec
Wednesday, October 26, 2016 12:15 PM
Ignacy Radzimski
August 1, 1899
122 Zborowiec
0 Friday, December 30, 2016 1:17 AM
Jan Radzimski
October 13, 1901
120 Zborowiec
0 Friday, December 30, 2016 1:17 AM
Bolesław Radzimski
November 4, 1911
110 Zborowiec
0 Friday, December 30, 2016 1:20 AM
Marek Radzimski
October 19, 1975
46 Piotrków Kujawski
0 December 27, 1998
23 23 Warszawa
Sunday, July 11, 2021 5:34 PM
Tomasz Radzimski
1812
210 0 June 27, 1832
189 20 Ustaj
Saturday, October 29, 2016 11:26 PM
Marianna Radzimska
1831
191 Boguszyce
0 May 25, 1834
188 3 Jeziorce
Sunday, October 30, 2016 12:17 AM
Michał Radzimski
September 17, 1875
146 Gradowo
0 Tuesday, January 25, 2022 2:54 PM
Anna Radzimska
July 15, 1894
127 Szewce
0 Tuesday, January 25, 2022 8:58 PM
Jan Radzimski
May 23, 1896
126 Higieniewo
0 Tuesday, January 25, 2022 9:20 PM
Agnieszka Radzimska
December 20, 1891
130 Szewce
0 January 9, 1892
130 0 Zagorzyce
Tuesday, January 25, 2022 1:35 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Andrzej Radzimski
23 Józefa Sierocińska
23 159 Gradowo
0 Thursday, April 16, 2020 10:19 PM
Andrzej Radzimski
22 Katarzyna Strzyżewska
22 160 Gradowo
0 Thursday, April 16, 2020 9:34 PM
Franciszk Radzimski
24 Józefa Jarmuż
18 147 Gradowo
8 Tuesday, January 25, 2022 9:05 PM
Jan Radzimski
20 Rozalia Kwiatkowska
182 0 Monday, July 24, 2017 12:07 PM
Józef Radzimski
Michalina Szejna
yes 8 Wednesday, October 26, 2016 1:04 PM
Mateusz Radzimski
82 Teresa Dobrzalska
187 Jeziorce
0 Sunday, October 30, 2016 9:45 PM
Mateusz Radzimski
22 Katarzyna Mrówczyńska
21 163 Gradowo
0 Tuesday, January 25, 2022 2:32 PM
Mateusz Radzimski
Marianna Wiśniewska
yes 6 Monday, July 24, 2017 12:06 PM
Michał Radzimski
33 Jadwiga Fabisiak
20 177 Wąsewo
4 Tuesday, December 27, 2016 12:05 AM
Michał Radzimski
24 Dorota Kruk
25 186 Gradowo
4 Monday, October 24, 2016 10:26 PM
Michał Radzimski
41 Marianna Olszewicz
30 169 Dębołęka
3 Monday, October 24, 2016 10:20 PM
Michał Radzimski
24 Stanisława Skonieczna
122 Gradowo
0 Tuesday, January 25, 2022 2:44 PM
Paweł Radzimski
19 Marianna Janczak
185 Wójcin
2 Thursday, April 16, 2020 10:16 PM
Paweł Radzimski
Bronisława Mielcarek
yes 5 Wednesday, April 15, 2020 9:49 PM
Piotr Radzimski
Małgorzata Sobczak
yes 6 Sunday, January 15, 2017 11:22 PM
Walenty Radzimski
44 Mariannna Frątczak
28 76 Piotrków Kujawski
1 Sunday, October 30, 2016 7:32 PM
Wojciech Radzimski
29 Jadwiga Wardęcka
22 138 Lubsin
9 Friday, January 21, 2022 10:16 PM
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ