General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Józef Siarkowski
March 3, 1868
154 Gradowo
13 May 9, 1944
78 76 Malina
Sunday, November 17, 2019 7:50 PM
Józef Siarkowski
February 17, 1895
127 Gradowo
0 December 23, 1969
52 74 Piotrków Kujawski
Sunday, April 30, 2017 9:36 PM
Szczepan Siarkowski
November 30, 1898
123 Gradowo
0 August 3, 1920
101 21 Ruda Brodzka
Sunday, October 30, 2016 1:20 PM
Andrzej Siarkowski
November 23, 1889
132 Gradowo
0 September 3, 1919
102 29 Gradowo
Gradowo
Sunday, October 30, 2016 6:18 PM
Jan Siarkowski
June 8, 1908
113 Gradowo
0 Sunday, October 30, 2016 1:23 PM
Stanisław Siarkowski
October 16, 1910
111 Gradowo
0 Sunday, October 30, 2016 1:27 PM
Józef Siarkowski
February 23, 1841
181 Gradowo
2 1868
154 26 Sunday, October 30, 2016 8:05 PM
Jan Nepomucen Siarkowski
Markowski
May 17, 1816
206 Giewartowo
7 Wednesday, April 24, 2019 7:58 AM
Julianna Burmistrzak
Julianna Siarkowska
1814
208 3 June 27, 1854
167 40 Gradowo
Wednesday, April 24, 2019 8:15 AM
Mikołaj Siarkowski
1779
243 9 Wednesday, April 24, 2019 11:06 AM
Wawrzyniec Siarkowski
August 1, 1856
165 Gradowo
0 Sunday, October 30, 2016 8:13 PM
Antoni Siarkowski
May 14, 1859
163 Gradowo
0 Sunday, October 30, 2016 8:13 PM
Stanisław Siarkowski
May 2, 1869
153 Gradowo
8 Monday, December 26, 2016 9:22 PM
Wojciech Siarkowski
March 25, 1865
157 Gradowo
0 January 11, 1869
153 3 Gradowo
Tuesday, December 13, 2016 10:52 PM
Ignacy Siarkowski
November 1, 1903
118 Malina
0 September 14, 1987
34 83 Gradowo
Sunday, November 4, 2018 3:20 PM
Józef Siarkowski
February 10, 1905
117 Malina
1 Friday, December 30, 2016 1:18 AM
Walenty Siarkowski
January 29, 1907
115 Malina
0 Friday, December 30, 2016 1:19 AM
Bolesław Siarkowski
May 29, 1908
113 Malina
0 Friday, December 30, 2016 1:19 AM
Kazimierz Siarkowski
January 15, 1914
108 Malina
0 Friday, December 30, 2016 1:21 AM
Jan Siarkowski
May 12, 1843
179 Gradowo
0 Friday, December 30, 2016 1:15 AM
Kazimierz Siarkowski
March 24, 1846
176 Gradowo
0 Friday, December 30, 2016 8:01 PM
Teresa Szarkowska
Teresa Gołębiewska
November 7, 1795
226 Wąwelno
0 May 28, 1865
156 69 Nieświastów
Wednesday, April 24, 2019 10:56 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Jan Nepomucen Siarkowski
Markowski
22 Julianna Burmistrzak
24 183 Piotrków Kujawski
3 Wednesday, April 24, 2019 10:53 AM
Jan Nepomucen Siarkowski
Markowski
Petronella Kaczmarek
yes 4 Sunday, October 30, 2016 8:17 PM
Józef Siarkowski
23 Antonina Michalska
25 158 Piotrków Kujawski
2 Tuesday, December 13, 2016 10:19 PM
Mikołaj Siarkowski
Weronika Dzięczkowska
yes 9 Wednesday, April 24, 2019 1:45 PM
Stanisław Siarkowski
Józefa Pietrzak
yes 8 Monday, December 26, 2016 9:36 PM
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ